Kérjük, hogy jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket megrendelés előtt pontosan tanulmányozza át, mert nem áll módunkban vevőinket ettől eltérő feltételekkel megállapodni.

Tájékoztatjuk kedves Vevőinket, hogy a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA szaktanácsadó szolgálata díjtalanul minden Vevője rendelkezésére áll. Ennek keretében a hozzánk eljutatott építési terv alapján, összeállítjuk a kerítéselem szükségletet. Az esetleges tervezési, illetve kivitelezési tévedések következményeiért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, rendelés előtt küldje el telephelyünkre tervrajzát.

 1. Szerződés létrejötte
  A szerződés a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek szerint a mindenkor érvényes árak alapján, a vételár előleg befizetésével jön létre. Az így létrejött szerződésnek megfelelően az eladó vállalja – igény szerint – a kerítéselemek Vevő által megadott címre történő szállítását térítés ellenében.
 2. Megrendelések
  A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA által gyártott termékek közül, melyik típusból, mennyi darabot, melyik hónapban kíván megvásárolni, valamint ha megrendeli a szállítást, közölnie kell a szállítási címet. Amennyiben pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles a Vevő részletes leírást, illetve rajzot mellékelni a megrendeléshez. Megrendeléskor közöljük Önnel az előrelátható szállítási időpontot. A szállítás pontos napjáról – a termék átvételére való felkészülés érdekében – 3 nappal korábban értesítést küldünk.
 3. Fizetési feltételek
  A vételár előleggel csökkentett értékét a készre jelentés után – szállítás előtt – a megrendelőnek ki kell fizetni. Az áru a teljes vételár kifizetéséig a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA tulajdonában marad. A vételáron felül felmerült esetleges költségeket – szállítási költség, raklapdíj – a megrendelőnek a szállítás előtt ki kell fizetni.
 4. Árak
  A KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA által kiadott árak az ország egész területén érvényesek. Forgalmazó partnereink kedvezményt biztosíthatnak, illetve szezonárakat alkalmazhatnak.
 5. Csomagolás, szállítás
  A kerítéselemek raklapos, pántolt csomagolásban kerülnek kiszállításra. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő a szállítólevelet aláírja, vagy ha a konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen nem jelenik meg, a szerződésszerű teljesítést a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük. Az esetlegesen a szállításból eredő töréskárt a Vevő köteles a szállítólevélen feltüntetni, illetve ha az átvételnél nincs jelen, 3 napon belül írásban bejelenteni. Amennyiben a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA volt a fuvarozó, abban az esetben vevőszolgálata útján ellenőrzi a töréskárt, annak jogossága esetén azt rendezi. Ezért a törött darabokat meg kell őrizni. A saját fuvareszközzel történő elszállítás esetén a töréskár a Vevőt terheli.
 6. Garancia
  Rendeltetésszerű használat esetén a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA garantálja a betontermékek mérethűségét, fagyállóságát. Termékeink megfelelnek az Ágazati Szabvány betontermékekre vonatkozó előírásainak. Az esztétikai követelmények tekintetében a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA telephelyén kiállított minta a mértékadó. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a különféle környezeti hatások és a kötési idő alatti technológiai folyamatok miatt színeltérések előfordulhatnak. A cementkivirágzás és a fenti színeltérés elkerülése céljából kérjük, hogy a telepítési útmutatóban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert az ezektől eltérő felhasználás miatt bekövetkezett minőségi hibákért garanciát nem vállal a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA.
  A garancia időtartama a szállítás napjától számított 1 év. A garancia nem terjed ki: színeltérés, elemi kár.
 7. Késedelem, teljesítés
  Amennyiben a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA a szállítás napján szállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, a közlekedési szabályok és egyéb elháríthatatlan okok miatt a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA további 15 napon túl sem tud teljesíteni, jogosult a szerződéstől elállni, és köteles a Vevőnek a vételárat visszafizetni.
 8. A szerződés meghiúsulása
  Amennyiben a Vevő a szerződéstől bármilyen ok miatt eláll, úgy a befizetett előleget 20% bánatpénzt levonásával visszafizeti a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA. A kerítés építése után megmaradt anyagokat 50%-os áron vásároljuk vissza, kivéve a bontatlan köteget, melyet teljes áron veszünk vissza.
 9. Irányadó jog, jogviták
  A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv az irányadó.
home