Általános eladási és szállítási feltételek

Kérjük, hogy jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket megrendelés előtt pontosan tanulmányozza át, mert nem áll módunkban vevőinket ettől eltérő feltételekkel megállapodni.

Tájékoztatjuk kedves Vevőinket, hogy a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA szaktanácsadó szolgálata díjtalanul minden Vevője rendelkezésére áll. Ennek keretében a hozzánk eljutatott építési terv alapján, összeállítjuk a kerítéselem szükségletet. Az esetleges tervezési, illetve kivitelezési tévedések következményeiért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, rendelés előtt küldje el telephelyünkre tervrajzát.

1. Szerződés létrejötte
A szerződés a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek szerint a mindenkor érvényes árak alapján, a vételár előleg befizetésével jön létre. Az így létrejött szerződésnek megfelelően az eladó vállalja – igény szerint – a kerítéselemek Vevő által megadott címre történő szállítását térítés ellenében.

2. Megrendelések
A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA termékei közül, melyik típusból, mennyi darabot, melyik hónapban kíván megvásárolni, valamint ha megrendeli a szállítást, közölnie kell a szállítási címet. Megrendeléskor közöljük Önnel az előrelátható szállítási időpontot. A szállítás pontos napjáról – a termék átvételére való felkészülés érdekében – 3 nappal korábban értesítést küldünk. A megrendelt előleggezett munka lemondása ,a megrendeléstől történő elállás esetén a vevő bánatpénzt köteles fizetni Vállalkozónak. Összege a megrendelés 20%- a nettó áron számolva.

3. Fizetési feltételek
A vételár előleggel csökkentett értékét a készre jelentés után – szállítás előtt – a megrendelőnek ki kell fizetni. Az áru a teljes vételár kifizetéséig a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA tulajdonában marad. A vételáron felül felmerült esetleges költségeket – szállítási költség, raklapdíj – a megrendelőnek a szállítás előtt ki kell fizetni.

4. Árak
A KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA által kiadott árak az ország egész területén érvényesek. Forgalmazó partnereink kedvezményt biztosíthatnak, illetve szezonárakat alkalmazhatnak.

5. Csomagolás, szállítás
A kerítéselemek raklapos, pántolt csomagolásban kerülnek kiszállításra. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő a szállítólevelet aláírja, vagy ha a konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen nem jelenik meg, a szerződésszerű teljesítést a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük. Az esetlegesen a szállításból eredő töréskárt a Vevő köteles a szállítólevélen feltüntetni, illetve ha az átvételnél nincs jelen, 3 napon belül írásban bejelenteni. Amennyiben a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA volt a fuvarozó, abban az esetben vevőszolgálata útján ellenőrzi a töréskárt, annak jogossága esetén azt rendezi. Ezért a törött darabokat meg kell őrizni. A saját fuvareszközzel történő elszállítás esetén a töréskár a Vevőt terheli.

6. Garancia
Rendeltetésszerű használat esetén a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA garantálja a betontermékek mérethűségét, fagyállóságát. Termékeink megfelelnek az Ágazati Szabvány betontermékekre vonatkozó előírásainak. Az esztétikai követelmények tekintetében a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA telephelyén kiállított minta a mértékadó. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a különféle környezeti hatások és a kötési idő alatti technológiai folyamatok miatt színeltérések előfordulhatnak. A cementkivirágzás és a fenti színeltérés elkerülése céljából kérjük, hogy a telepítési útmutatóban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert az ezektől eltérő felhasználás miatt bekövetkezett minőségi hibákért garanciát nem vállal a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA.
A garancia időtartama a szállítás napjától számított 1 év. A garancia nem terjed ki: színeltérés, elemi kár.

7. Késedelem, teljesítés
Amennyiben a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA a szállítás napján szállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, a közlekedési szabályok és egyéb elháríthatatlan okok miatt a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA további 15 napon túl sem tud teljesíteni, jogosult a szerződéstől elállni, és köteles a Vevőnek a vételárat visszafizetni.

8. A szerződés meghiúsulása
Amennyiben a Vevő a szerződéstől bármilyen ok miatt eláll, úgy a befizetett előleget 20% bánatpénzt levonásával visszafizeti a KONVEX KERÍTÉSTECHNIKA. A kerítés építése után megmaradt anyagokat 50%-os áron vásároljuk vissza, kivéve a bontatlan köteget, melyet teljes áron veszünk vissza.

9. Irányadó jog, jogviták
A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv az irányadó.